Miljö & kvalitet, två viktiga punkter

Vår storlek till trots utför vi kontinuerliga kvalitetskontroller, vilket är
ett måste för att kunna upprätthålla våra kunders och egna krav på
slutprodukterna.

Rubi ska också utforma sina produkter, processer och tjänster
på ett sätt som inte utgör fara för människor och miljö.

Vi ska sträva mot gällande lagstftning miljöskydd
och arbetsmiljö och genom utbildning ge vår personal
möjlighet att positivt påverka och utveckla miljöarbetet.

Det är precis så anvarsfullt vi vill ha det och idag är vi
certifierade enligt ISO14001.